a street in Paroikia on Paros

Children play outside shops on a street in the Paros port town, Parikia